Er zijn genoeg verschillende energiebronnen op de wereld, maar welke vorm wordt het meeste gebruikt?

Sharing is caring!

Het is de energiebron die vier andere vormen van hernieuwbare energie creëert. Wind wordt veroorzaakt door atmosferische convectie die wordt gevoed door de zon. Oceaangolven worden veroorzaakt door de wind. Rivieren worden gevormd door neerslag die wordt veroorzaakt door water dat verdampt door de hitte van de zon. Alle groene en groeiende dingen zijn afhankelijk van de energie van de zon en zijn de biomassa die we als brandstof gebruiken. Zonne-energie heeft de potentie om 4000 keer in de totale wereldvraag te voorzien.

Zonne-energie is natuurlijk een vorm van duurzame energie, maar er zijn meer mogelijkheden

Zonne-energie is het meest bekend in de vorm van fotovoltaïsche zonnepanelen, maar dit is slechts één vorm. Er zijn twee categorieën van zonnetechnologieën. Passieve zonne-energie is ontwerpen die geen andere energie nodig hebben. Zonnearchitectuur, groene daken en zonneschoorstenen zijn voorbeelden van passieve zonne-energie. Actieve zonne-energie zet de zonne-energie om in andere vormen van energie, normaal gesproken warmte en elektriciteit. Fotovoltaïsche en geconcentreerde zonne-energie zijn voorbeelden van actieve zonne-energie. De verscheidenheid aan manieren om deze hernieuwbare energiebron te gebruiken en de eenvoudige beschikbaarheid ervan onderscheidt hem van de andere vormen.

Hernieuwbare energie kan op een normale manier worden beheerd

Bodem, water en alle levende wezens zijn hernieuwbare energie als ze op een conservatieve manier worden beheerd. Alle levende wezens en het afval dat ze produceren vormen samen biomassa. Biomassa als brandstof is afkomstig van vijf bronnen: hout, alcohol, afval, stortgassen en afval. Biobrandstoffen zoals biodiesel en ethanol worden geproduceerd uit biomassa. Bij het gebruik van biomassa als brandstof komt wel degelijk kooldioxide vrij in de atmosfeer, maar in vergelijking met fossiele brandstoffen komt er minder vrij.

  • Biomassa als brandstof heeft ook het duidelijke voordeel dat het koolstof is die in de moderne cyclus zit waar fossiele brandstoffen koolstof zijn van miljoenen jaren geleden. Biochar, gemaakt van biomassa-afval, is zowel een potentiële vorm van koolstofvastlegging als een goede meststof.
  • Hernieuwbare energie is de manier om te gaan, ongeacht in welke vorm het het beste is voor de regio waar je woont. De overstap naar hernieuwbare energie bevordert het leven in evenwicht en harmonie met ons milieu. Het creëren en onderhouden van een nieuwe infrastructuur zorgt voor werkgelegenheid.