Waar Moet Je Allemaal Op Letten Als Je Gaat Beginnen Met Een Lening Zonder BKR In Nederland?

Sharing is caring!

Niet alle aanvragen voor een woningkrediet worden goedgekeurd. Er zijn aanvragen die door de banken/NBFC’s kunnen worden afgewezen. De reden voor afwijzing kan per geval verschillen. We hebben echter de volgende 14 redenen waargenomen waarom een woningkrediet kan worden afgewezen. Als je wel eens begonnen bent met een lening zonder bkr afsluiten in Nederland is het verstandig om eerst te kijken naar je kredietscore.

1) Inkomensgeschiktheid van de kredietnemer.

Wanneer het inkomen van de kredietnemer niet voldoet aan het vereiste leningbedrag vanwege het onvoldoende inkomen dat de kredietnemer heeft opgenomen of kan dit te wijten zijn aan hoge leningsverplichtingen. Inkomsten die in aanmerking komen voor steun kunnen de gezamenlijke inkomsten van alle medeaanvragers zijn.

2) Leeftijd van de kredietnemer.

De leeftijd van de kredietnemer op het ogenblik van de kredietaanvraag mag niet gelijk zijn aan meer dan 60 jaar voor de aanvrager in loondienst en 65 jaar voor de zelfstandige. Bovendien kan een minderjarige geen medeaanvrager van de lening zijn.

3) Lage CIBIL-score van de lener.

De CIBIL-score van een lener is lager dan de gemiddelde CIBIL-score van 720. Redenen voor de lage CIBIL score zijn te veel cheque stuiters, EMI stuiters, achterstallige lening, achterstallig bedrag op leningen, uitstaand onbetaald bedrag op creditcards, slechte aflossing track record, enz.

4) Lage CIBIL-score van de mede-brouwer.

Ongeacht de goede kredietscore van de kredietnemer kan de slechte en lage CIBIL-score van de mede-aanvrager ook de leningaanvraag van de kredietnemer afwijzen. Een gemiddelde CIBIL score van 750 en hoger wordt beschouwd als een goede CIBIL score.

5) Negatief profiel van de kredietnemer.

Banken hebben een lijst met het negatieve profiel van de kredietnemer voorgeschreven. Een dergelijke lijst verschilt van bank tot bank en van NBFCs. Voorbeelden van een negatief profiel kunnen zijn: een lener die een effectenmakelaar is, een fondsbeheerder, een schroothandelaar, een filmindustrie-artiest, een politicus, een beren- en bareigenaar, enz.

6) Zwart beursgenoteerd onroerend goed.

Of de bouwer valt op de zwarte lijst van de banken of de locatie van het pand staat op de negatieve lijst van de banken die zij op de zwarte lijst hebben geplaatst.

7) Niet-financiering voor NRI’s die in bepaalde specifieke landen werken.

De lijst van dergelijke landen wordt door de bank opgesteld en omvat landen als Nigeria, Pakistan, Bhutan, Afghanistan, enz.

8) FI bezoekt negatief voor de lener & mede-brouwer.

De eerste informatie, d.w.z. de FI, is de fysieke verificatie die wordt geregeld bij de opgegeven woon- en kantooradressen van zowel de leningnemer als de mede-lener om de in de aanvraag vermelde feiten te bevestigen.

9) LTV (Loan to value) factor in onroerend goed.

RBI heeft richtlijnen voor LTV-financiering door bank/NBFC’s in woningkrediet, die tot 75-90% van de marktwaarde van het onroerend goed bedragen.

Met andere woorden, de kredietverstrekking van de kredietnemer is afhankelijk van de laagste van de twee, d.w.z. het inkomen dat in aanmerking komt en de LTV-financiering op de marktwaarde van het onroerend goed.

10) Juridische kwestie van het onroerend goed.

Een juridische kwestie in onroerend goed, zoals geen duidelijke titel, titel flow query, pak ingediend op het onroerend goed, registratie & zegelrecht niet betaald, misplaatste eigendomspapieren, enz.